Afgeleverd: 1/2 Nieuwe RX 70-40

01 april 2016

Gisteren deze mooie STILL RX 70-40, 4 tonner diesel, succesvol afgeleverd. Speciaal afgestemd voor agrarische sector wensen wij het landbouwbedrijf veel succes met het te verzetten werk! De volgende nieuwe RX 70-40 is ook al reeds besteld!